Κατεβάστε το Texas Instruments TI Connect CE

Το Texas Instruments TI Connect CE αναπτύχθηκε για να τρέχει σε Windows, Mac και Linux. Το λογισμικό είναι δωρεάν. Χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτέλεση και το άνοιγμα του αρχείου .8cu. Μπορεί επίσης να ανοίξει άλλες επεκτάσεις αρχείων. Κατεβάστε το λογισμικό εδώ. Πρωτεύουσα επέκταση αρχείου: .8cu

Κατεβάστε το Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer

Το Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer εκτελείται σε Windows και Mac. Η άδεια χρήσης λογισμικού είναι δωρεάν. Χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτέλεση και το άνοιγμα του αρχείου .sldasm. Μπορεί επίσης να ανοίξει άλλες επεκτάσεις αρχείων. Κατεβάστε το λογισμικό εδώ. Επέκταση πρωτεύοντος αρχείου: .sldasm