Τηλέφωνα Android με φως ειδοποιήσεων LED [Ενημερώθηκε τον Αύγουστο 2020]

Τελευταία λίστα τηλεφώνων Android με φωτεινή ένδειξη ειδοποιήσεων LED - Ενημερώθηκε Μάιος 2020 - Τηλέφωνα από Samsung, Xiaomi Redmi, Huawei, Moto και LG.