Τι είναι ένα αρχείο .SWF και πώς να το ανοίξετε – Adobe Systems (Εύκολα βήματα)

Έχετε συναντήσει αρχείο με επέκταση .swf, αλλά είναι ένα αρχείο που δεν έχετε ξαναδεί; Πιθανότατα γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά μπορεί να μην είστε σίγουροι για το πώς να το ανοίξετε. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτό το άρθρο! Θα μάθετε πώς να ανοίγετε την επέκταση αρχείου .swf σε διάφορα συστήματα, τι είναι και πώς να δουλεύετε με αυτήν.

Τι είναι ένα αρχείο .PUB και πώς να το ανοίξετε – Microsoft (Οδηγός)

Κατά τη λήψη αρχείων, ενδέχεται να έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με την επέκταση .pub. Είναι πιθανό να γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς να το ανοίξετε. Μην ανησυχείς! Αυτό το άρθρο εξηγεί τα πάντα σχετικά με την επέκταση αρχείου .pub, πώς να την ανοίξετε και να εργαστείτε μαζί της σε διάφορα συστήματα.

Τι είναι ένα αρχείο .WPS και πώς να το ανοίξετε – Kingsoft (Visual Guide)

Έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με επέκταση .wps, αλλά δεν είστε σίγουροι τι είναι; Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ανοίξετε αυτό το αρχείο – για να μπορέσετε να εργαστείτε με αυτό. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι η επέκταση αρχείου .wps, πώς να την ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτήν.

Τι είναι ένα αρχείο .MSG και πώς να το ανοίξετε – Microsoft (Οδηγός)

Έχετε συναντήσει αρχείο με επέκταση .msg και δεν ξέρετε τι είναι; Είναι πιθανό να γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς να το ανοίξετε. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .msg, πώς να το ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτό.

Τι είναι ένα αρχείο .PLIST και πώς να το ανοίξετε – Apple (Εύκολα βήματα)

Έχετε συναντήσει ένα αρχείο με την επέκταση .plist, αλλά είναι ένα αρχείο που δεν έχετε ξαναδεί; Ίσως γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά απλά δεν ξέρετε πώς να το ανοίξετε. Μην ανησυχείς! Αυτό το άρθρο εξηγεί τα πάντα σχετικά με την επέκταση αρχείου .plist, πώς να την ανοίξετε και να εργαστείτε μαζί της σε διάφορα συστήματα.

Τι είναι ένα αρχείο .IFO και πώς να το ανοίξετε (απλά βήματα)

Έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με επέκταση .ifo, αλλά δεν έχετε ξαναδεί αυτήν την επέκταση; Πιθανότατα γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά μπορεί να μην είστε σίγουροι για το πώς να το ανοίξετε. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .ifo, πώς να το ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτό.

Τι είναι ένα αρχείο .PSD και πώς να το ανοίξετε – Adobe Systems (Οδηγός)

Έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με επέκταση .psd, αλλά δεν έχετε ξαναδεί αυτήν την επέκταση; Είναι πιθανό να γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς να το ανοίξετε. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι η επέκταση αρχείου .psd, πώς να το ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτό.

Τι είναι ένα αρχείο .NUMBERS και πώς να το ανοίξετε – Apple

Έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με επέκταση .numbers, αλλά δεν έχετε ξαναδεί αυτήν την επέκταση; Ίσως γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά απλά δεν ξέρετε πώς να το ανοίξετε. Μην ανησυχείς! Αυτό το άρθρο εξηγεί τα πάντα σχετικά με την επέκταση αρχείου .numbers, πώς να την ανοίξετε και να εργαστείτε μαζί της σε διάφορα συστήματα.

Τι είναι ένα αρχείο .NFO και πώς να το ανοίξετε – THG (Visual Guide)

Κατά τη λήψη αρχείων, ενδέχεται να έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με την επέκταση .nfo. Είναι πιθανό να γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς να το ανοίξετε. Γι' αυτό είσαι εδώ! Δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επέκταση αρχείου .nfo και πώς να το ανοίξετε.

Τι είναι ένα αρχείο .ICA και πώς να το ανοίξετε – Citrix (Οδηγός)

Κατά τη λήψη αρχείων, ενδέχεται να έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με την επέκταση .ica. Ίσως γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά απλά δεν ξέρετε πώς να το ανοίξετε. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .ica, πώς να την ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτήν.

Τι είναι ένα αρχείο .ODT και πώς να το ανοίξετε – Ίδρυμα λογισμικού Apache (Οδηγός)

Έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με επέκταση .odt, αλλά δεν είστε σίγουροι τι είναι; Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ανοίξετε αυτό το αρχείο – για να μπορέσετε να εργαστείτε με αυτό. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .odt, πώς να την ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτήν.

Τι είναι ένα αρχείο .ODS και πώς να το ανοίξετε – Oracle (Εύκολος οδηγός)

Έχετε συναντήσει αρχείο με κατάληξη .ods και δεν ξέρετε τι είναι; Πιθανότατα γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά μπορεί να μην είστε σίγουροι για το πώς να το ανοίξετε. Μην φοβάστε, σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε πώς να ανοίγετε εύκολα το αρχείο .ods με λίγα απλά βήματα σε διάφορα συστήματα.

Τι είναι ένα αρχείο .HTM και πώς να το ανοίξετε (Εύκολα βήματα)

Έχετε συναντήσει αρχείο με επέκταση .htm και δεν ξέρετε τι είναι; Είναι πιθανό να γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς να το ανοίξετε. Μην ανησυχείς! Αυτό το άρθρο εξηγεί τα πάντα σχετικά με την επέκταση αρχείου .htm, πώς να την ανοίξετε και να εργαστείτε μαζί της σε διάφορα συστήματα.

Τι είναι ένα αρχείο .WEBARCHIVE και πώς να το ανοίξετε – Apple (Εύκολα βήματα)

Έχετε συναντήσει ένα αρχείο με την επέκταση .webarchive και δεν ξέρετε τι είναι; Είναι πιθανό να γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς να το ανοίξετε. Μην ανησυχείς! Αυτό το άρθρο εξηγεί τα πάντα σχετικά με την επέκταση αρχείου .webarchive, πώς να την ανοίξετε και να εργαστείτε μαζί της σε διάφορα συστήματα.

Τι είναι ένα αρχείο .VTT και πώς να το ανοίξετε

Έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με επέκταση .vtt, αλλά δεν έχετε ξαναδεί αυτήν την επέκταση; Ίσως γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά απλά δεν ξέρετε πώς να το ανοίξετε. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .vtt, πώς να την ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτήν.

Τι είναι ένα αρχείο .ASPX και πώς να το ανοίξετε – Microsoft (απλά βήματα)

Έχετε συναντήσει αρχείο με επέκταση .aspx, αλλά είναι ένα αρχείο που δεν έχετε ξαναδεί; Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ανοίξετε αυτό το αρχείο – για να μπορέσετε να εργαστείτε με αυτό. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .aspx, πώς να το ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτό.

Τι είναι ένα αρχείο .JFIF και πώς να το ανοίξετε (Οδηγός)

Έχετε συναντήσει αρχείο με κατάληξη .jfif και δεν ξέρετε τι είναι; Ίσως γνωρίζετε τι είναι το αρχείο, αλλά απλά δεν ξέρετε πώς να το ανοίξετε. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .jfif, πώς να το ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτό.

Τι είναι ένα αρχείο .SFV και πώς να το ανοίξετε (Εύκολος οδηγός)

Έχετε συναντήσει αρχείο με κατάληξη .sfv και δεν ξέρετε τι είναι; Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ανοίξετε αυτό το αρχείο – για να μπορέσετε να εργαστείτε με αυτό. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι η επέκταση αρχείου .sfv, πώς να το ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτό.

Τι είναι ένα αρχείο .SRT και πώς να το ανοίξετε (Οπτικός οδηγός)

Έχετε κατεβάσει ένα αρχείο με επέκταση .srt, αλλά δεν έχετε ξαναδεί αυτήν την επέκταση; Είναι πιθανό να γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς να το ανοίξετε. Χάρη σε αυτόν τον εύκολο οδηγό θα μπορείτε να μάθετε τι είναι η επέκταση αρχείου .srt, πώς να την ανοίξετε και πώς να εργαστείτε με αυτήν.

Τι είναι ένα αρχείο .INDD και πώς να το ανοίξετε – Adobe Systems

Έχετε συναντήσει αρχείο με επέκταση .indd και δεν ξέρετε τι είναι; Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ανοίξετε αυτό το αρχείο – για να μπορέσετε να εργαστείτε με αυτό. Μην φοβάστε, σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε πώς να ανοίγετε εύκολα το αρχείο .indd με λίγα απλά βήματα σε διάφορα συστήματα.